Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Dnia 29-03-2012 godz. 11:11:52

Poprawka

Za: 62 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9