Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dnia 29-03-2012 godz. 11:08:53

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 60 60 0 0 3
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 23 23 0 0 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 2 0 2 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0