Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Dnia 29-03-2012 godz. 11:05:25

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 59 58 0 1 4
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 23 23 0 0 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0