Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Dnia 29-03-2012 godz. 10:51:09

Poprawka 2

Za: 88 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9