Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-03-2012 godz. 11:02:10

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 64 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11