Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-03-2012 godz. 11:01:06

Poprawka 10

Za: 67 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 10