Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-03-2012 godz. 11:00:43

Poprawka 9

Za: 63 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 11