Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-03-2012 godz. 10:59:53

Poprawka 7

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 9
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 60 60 0 0 3
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 23 0 0 23 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 0 1 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 0 2 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0