Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-03-2012 godz. 10:59:12

Poprawka 6

Za: 64 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 10