Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-03-2012 godz. 10:58:09

Poprawka 4

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 9