Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Dnia 29-03-2012 godz. 10:50:24

Poprawka 1

Za: 24 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 60 0 60 0 3
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 21 21 0 0 8
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 1 3 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0