Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Dnia 05-03-2015 godz. 19:30:10

Poprawka 6

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15