Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Dnia 05-03-2015 godz. 19:29:04

Poprawka 2, 4

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20