Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Dnia 05-03-2015 godz. 19:28:37

Poprawka 1

Za: 35 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15