Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Dnia 05-03-2015 godz. 19:25:48

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 54 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13