Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-03-2015 godz. 18:33:30

Poprawka 7

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11