Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Dnia 05-03-2015 godz. 19:24:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9