Narzędzia:

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dnia 05-03-2015 godz. 19:22:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12