Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Dnia 05-03-2015 godz. 19:20:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12