Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Dnia 05-03-2015 godz. 19:20:26

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 39 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11