Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Dnia 05-03-2015 godz. 18:51:59

Poprawka 20

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10