Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Dnia 05-03-2015 godz. 18:48:01

Poprawka 3, 18, 21

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11