Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-03-2015 godz. 18:32:52

Poprawka 2-5

Za: 31 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 11