Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dnia 05-03-2015 godz. 18:44:43

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11