Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-03-2015 godz. 18:41:30

Poprawka 8, 16

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9