Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-03-2015 godz. 18:32:23

Poprawka 1

Za: 35 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12