Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-03-2015 godz. 18:40:29

Poprawka 3-5, 7

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15