Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-03-2015 godz. 18:39:37

Poprawka 1, 17

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10