Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-03-2015 godz. 18:37:00

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 33 Nie głosowało: 9