Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:46:22

Poprawka 8

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27