Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:45:48

Poprawka 6, 13, 16

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22