Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:45:20

Poprawka 4, 5, 19

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19