Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:44:56

Poprawka 2

Za: 74 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20