Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:44:37

Poprawka 1

Za: 1 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19