Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Dnia 07-02-2015 godz. 08:43:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 19