Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:08:15

Poprawka 5

Za: 5 Przeciw: 72 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22