Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:41:24

Poprawka 18

Za: 28 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20