Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:40:51

Poprawka 16

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19