Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:40:17

Poprawka 12, 14

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20