Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:39:38

Poprawka 9

Za: 25 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23