Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:39:17

Poprawka 8, 10, 11, 13, 15

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19