Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:38:35

Poprawka 7

Za: 28 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19