Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:38:15

Poprawka 5, 21

Za: 27 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19