Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:37:52

Poprawka 4

Za: 27 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19