Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:36:42

Poprawka 2

Za: 29 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19