Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:35:46

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 2 Przeciw: 77 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20