Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:33:19

Poprawka 20

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 21