Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:33:01

Poprawka 19

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 21