Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:32:34

Poprawka 18

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20