Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:07:34

Poprawka 3

Za: 27 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21